codemanufaktur s.r.o.
Staň se součástí našeho týmu!
codemanufaktur s.r.o. hledá IT specialisty, kteří budou pracovat na dlouhodobých projektech pro nadnárodní zahraniční společnosti v oblasti automobilového průmyslu.
Aktuálně otevřené pozice
Projekt

APX portování

Koncepce přenosu stávajícího softwaru z Windows na Linux a následná implementace.

Poradenství, Vývoj softwaru
Činnost
Kovoprůmysl
Odvětví
Alexander Martin, CTO

Výzva

Modernizace a přenos komplexního generátoru kódu pro řízení válcovacích tratí, spustitelného na všech platformách (různé verze Windows a Linux).

Řešení

 • Prototypové provedení přenosu, aby bylo možné předem identifikovat možné problémy.
 • Analýza proveditelnosti a koncepce realizace.
 • Následná implementace přenosu s úpravou kódu do moderního jazyka C++.
 • Přenos znalostí.

Technologie

cmake, C++, GCC

Výchozí stav

Prvním krokem tohoto projektu bylo vypracování koncepce, na jejímž základě se rozhodovalo, zda a jakým způsobem lze stávající softwarové řešení pro řízení válcovacích tratí přenést ze systému Windows na Linux. Ve druhém kroku byl koncept implementován se všemi nabízenými rozsahy.

Jedním z největších problémů bylo přenesení stávajícího složitého generátoru kódu. Ten musel být upraven pro moderní C++ a fungovat na všech platformách, různých verzích Windows a Linuxu. Implementace a zejména testování této komponenty bylo obtížné kvůli její velké složitosti.


Řešení

Před vlastní realizací byla v úzké spolupráci se zákazníkem provedena koncepce a prototypová realizace portací, aby se ověřila základní proveditelnost a odhalily případné překážky.

Software se skládá z několika vrstev, které se dále dělí na jednotlivé knihovny a aplikace. Znalost těchto jednotlivých vrstev, jejich rozsahu a významu byla pro vyhodnocení úsilí o přenesení klíčová. Proto byly ve fázi konceptu prototypově přeneseny části ze všech vrstev.

V případě úplné implementace by měl být pokud možno přenesen pouze kód, který je vrstvami skutečně používán. Tím se vyhnete zbytečnému úsilí a upravíte pouze ty části kódu, které se skutečně používají. Tato strategie by také měla zjednodušit zajištění kvality prováděných změn.

Na základě testovacího přenášení a naší analýzy, která ukázala, že rukopis vývojářů na straně klienta byl někdy výraznější, jindy méně výrazný, jsme také mohli navrhnout další doporučení pro opatření:

 • Zavedení nových standardů kvality softwaru.
 • Zavedení revizí kódu.
 • Zavedení statické analýzy kódu.
 • Integrace automatizovaných testů.
 • Aktualizace knihovny Boost.
 • Použití příznaků překladače (compiler-flags) pro zajištění kvality.
 • Obecná doporučení pro moderní jazyk C++.

Po dokončení této první fáze byl klientovi předložen technický koncept, který zároveň sloužil jako základ pro časový a zdrojový plán realizace.

Na základě toho se náš klient rozhodl projekt realizovat. Implementaci se podařilo realizovat v krátkém časovém horizontu se všemi nabízenými rozsahy ke spokojenosti zákazníka. Během tohoto projektu byly zákazníkovi předány také znalosti o použitých technikách, jako je cmake a C++.

Projekty

Další projekty

SiNK

Vývoj softwaru, Zajištění kvality

SiNK je nástroj, který interpretuje Autosar nebo obsah souboru Autosar. Zvládá obrovské soubory a složité dotazy, což výrazně zjednodušuje a urychluje zpracování informací.

Scryer

Data science, Vývoj softwaru

Systém založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje a zvyšuje efektivitu vývoje softwaru.

Middleware pro 3D modelovací software

Koncepce, Poradenství

Koncepce a odhad nákladů na vytvoření middlewaru pro synchronizaci a slučování dat.

codemanufaktur s.r.o.
Kontakt

Kontaktní formulář

  Kontakt

  Kontaktní údaje

  codemanufaktur s.r.o.
  Registrováno u: Městský soud v Praze
  Registrační číslo: C 367365

  IČ: 17147531

  DIČ: CZ17147531

  Sídlo společnosti:

  codemanufaktur s.r.o.
  Rašínovo nábřeží 383/58
  128 00, Praha 2 – Nové Město

  Místo výkonu práce:

  codemanufaktur s.r.o.
  Klatovská třída 5/7
  301 00, Plzeň

  Marta Tomášková, jednatelka společnosti

  mto@codemanufaktur.cz